Behandling

Det är bra om du som patient är förberedd på hur en behandling för att reducera din dubbelhaka med BELKYRA går till. Detta för att du ska kunna planera din tid efter själva behandlingstillfället. Nedan följer information om hur behandlingen går till och vad du ska tänka på.

Så går behandling med BELKYRA till

Steg 1

Din behandlare kommer undersöka din haka för att se hur mycket fett som ansamlats och känner även på slappheten av din hud. Detta för att bedöma om BELKYRA är det lämpligaste läkemedlet för din behandling.

Steg 2

Behandling med BELKYRA ges med injektioner, inget kirurgiskt ingrepp behövs. För att underlätta för dig som patient under och efter behandlingen kan din behandlare ordinera dig smärtstillande läkemedel, lokalbedövning och/eller nedkylning med hjälp av gelfyllda kylpåsar på injektionsområdet.

Steg 3

Området som ska behandlas kommer markeras med en linje. Därefter kommer din behandlare att placera ett rutnät på din dubbelhaka som markerar var injektionerna ska ges. Hela behandlingen tar cirka 15-20 minuter och du behöver oftast inte stanna kvar på mottagningen efteråt. Vid behov kan behandlaren lägga på is eller kylpåse över det behandlade området för att minimera risken för svullnad.

Steg 4

Efter behandlingen kan du som patient förvänta dig en viss svullnad. Vissa kan även få blåmärken eller känna att det gör ont där injektionerna har getts. Planera gärna din behandling med hänsyn till dina jobbåtaganden och fritidsaktiviteter, du kanske vill ta det lite lugnt direkt efter en behandling. De allra flesta återhämtar sig snabbt och upplever att de återhämtar sig snabbare efter kommande behandlingar.

Du och din behandlare kommer överens om hur många behandlingstillfällen som behöver göras. De allra flesta patienterna brukar göra mellan 2-4 behandlingar innan förväntat resultat har uppnåtts.

Läs mer

Kan jag förvänta mig biverkningar för att bli av med dubbelhaka med BELKYRA?

Liksom alla läkemedel kan BELKYRA orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Din behandlare kommer inte kunna förutsäga om och vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer påverka dig. Det är dock bra att du som patient känner till de vanligaste biverkningarna med BELKYRA. Du kan också läsa om biverkningar i bipackssedlen på fass.se

Väldig vanligt är att man får vissa reaktioner i själva behandlingsområdet. Det kan vara smärta, svullnad, domningar eller stickningar, blåmärken, förhårdnader, rodnad av huden eller klåda. Du kan även uppleva illamående och huvudvärk. För att minska besvären av biverkningarna kan din behandlare ge dig is eller kylpåsar direkt efter behandlingen som du har på hakan under 15-20 minuter. Vid varje besök hos din behandlare kommer ni att diskutera de eventuella biverkningar du haft. Ett tips är att skriva ned när du upplever en biverkan och ta med dessa anteckningar till din behandlare och visa dem.

BELKYRA kan ge en övergående och tillfällig nervreaktion i käken som påverkar muskulaturen. Nervreaktionen kan ge symtom som ett ojämnt leende eller en svaghet i musklerna i ansiktet. Om du upplever detta ska du kontakta din behandlare.

Vävnadsskada runt behandlingsområdet (t.ex. ytliga hudsår, sårbildning, nekros(vävnadsdöd)) kan förekomma. Om sårbildning eller nekros förekommer, ska du aldrig behandlas med Belkyra igen.

De flesta biverkningar som observerats har blivit bättre under 4-veckorsperioden mellan behandlingarna. Några av de reaktioner som kan uppstå på injektionsstället kan dock finnas kvar en längre period.

Det finns hjälp att få om du upplever någon form av biverkning, du behöver inte stå ut i det tysta. Tala med din behandlare eller apotekspersonal om du har frågor.

Viktigt att komma ihåg!

Kom ihåg att de råd du får av din behandlare alltid gäller före informationen på den här webbplatsen. Kontakta din behandlare om du känner dig osäker eller har frågor.

När behandling för att reducera dubbelhaka med BELKYRA inte passar

Det finns tillfällen när behandling med BELKYRA inte är det lämpligaste alternativet. Läs gärna punkterna nedan innan du påbörjar en behandling med BELKYRA för att se om du bör ta upp något med din behandlare. Det är viktigt att din behandlare får reda på denna information för att kunna erbjuda dig en anpassad behandling för dina besvär.

    Använd inte BELKYRA

  • om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
  • om du har infektion i den dela av hakan eller halsen där injektionerna ska ges.
  • om du är gravid eller ammar.
  • om du är överviktig eller om du lider av kroppsuppfattningsstörning (förvrängd syn på ditt utseende)

Du bör även berätta för din behandlare om du genomgått estetisk eller kirurgisk behandling av dubbelhaka tidigare. Detta utgör inte i sig ett hinder att använda BELKYRA men viss försiktighet ska iakttas.

Läs mer om

Patientstöd

Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.